Kidsschool 3 – 12 jaar

Kleutertennis

Kleutertennis is een fantastisch lesprogramma dat kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar activeert om op een leuke manier te gaan bewegen. De beginselen van het tennis worden op een ludieke en uitdagende manier aangeleerd. Er wordt les gegeven met muziek, lichte tennisballen, didactisch kleurrijk materiaal, kindvriendelijke tennisrackets en kleine netjes. Er wordt les gegeven door ervaren en gediplomeerde tennisleraars in kleine groepen. Tijdens de eerste lesjes mogen de ouders deelnemen tot de kinderen zich vertrouwd voelen in hun nieuwe omgeving met hun nieuwe meesters en juffen.

Kidstennis

Kidstennis is voor kinderen die hun eerste tenniservaring opdoen, of die al enkele lessenreeksen gevolgd hebben. Ze worden ingedeeld per kleur (zie tekening). Succesbeleving staat centraal en het doel is om plezier te beleven en het zelfvertrouwen van de kids te laten groeien. We delen de kinderen in op niveau en volgens hun leeftijd. Tactisch en technisch leren ze heel wat bij.

Doel

• samen plezier beleven
• succesbeleving ervaren
• zelfvertrouwen van de kids laten groeien
• indelen in groepen op niveau en volgens leeftijd
• het spel leren spelen, tactisch en technisch
• er wordt zoveel mogelijk voor gezorgd dat broers en zussen op hetzelfde moment les hebben, wel met hun eigen leeftijdsgenoten (tijdig inschrijven is de boodschap)

Wanneer

• op woensdag tussen 13u en 18u
• op zaterdag tussen 9u en 18u
• op zondag tussen 9u en 15u

Stadia kleuter- en kidstennis